poczetchorzowian.pl

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - co ma na celu?

20.11.2020, 10:44

Dnia 16 listopada, od prawie 25 lat świętuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku podkreślać, że z brakiem akceptacji co dnia ma kontakt dużo osób. Jest to między innymi prośba do ważnych instytucji publicznych, naukowców oraz rządów, aby znaleźli wyjście z tego dużego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy przede wszystkim na tym, by wykluczyć nietolerancję poprzez nauczanie, ale również przygotowywanie licznych paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji i nakłonienie do braku agresji wobec osób dyskryminowanych.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez regularnie pojawiające się akty przemocy, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Stwierdzono jednak, że to właśnie te mniejszości mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się korzystne w odnalezieniu głównych motywów pojawiania się nietolerancji, ale również mają ogłaszać, jak krzywdzące bywają przejawy nietolerancji dla osób szykanowanych. Takie działania być pomocne do tego, żeby obeznać się w tym, czym tak naprawdę jest respektowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również uzmysłowić, czym jest uznanie i zaakceptowanie różnic indywidualnych. Ma także szkolić, nauczyć doceniania różnorodności względem kultur, zrozumienia innych ludzi, a także zamysłem tego typu czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób obchodzono go w Polsce?

Wspólny manifest ogłosili prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej przemocy pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i też argumentują duże wsparcie dla tych osób. Prezydenci miast takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice poparli swoim podpisem ten manifest. Solidarność dnia 16 listopada będzie ukazywana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak zasygnalizował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Wyjątkowo w tęczowych barwach został oświetlony most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz

Wyślij